Uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava kao humanitarna pomoć

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima (“Sl. glasnik RS” br. 30/2010) propisuje da Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije može da odobri uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava, a što se primenjuje i u slučaju uvoza humanitarne pomoći koja za predmet ima medicinska sredstva koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava.

  Uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava