Obaveštenje o zahtevima za uvoz lekova koji nemaju dozvolu za lek

Zahteve za uvoz lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno uvoz medicinskih sredstava koji nisu upisani u Registar medicinskih sredstava, Agencija će rešavati prema čl. 141 i 195. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (“Službeni glasnik RS”, broj 30/10), pa vas posebno ovim putem upoznajemo sa tekstom odredaba važećeg zakona koji će se primenjivati u postupku rešavanja vaših zahteva.

  Uputstvo o uvozu