Objavljivanje spiskova rešenja o upisu i rešenja o obnovi upisa medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava

Na osnovu člana 179. st. 7 i člana182 st. 6 Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (“Službeni glasnik RS” br. 30/2010 od 07.05.2010. godine), Agencija će na svom sajtu objavljivati spisak rešenja o upisu i rešenja o obnovi upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava.
Na osnovu člana 181. st. 6 Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (“Službeni glasnik RS” br. 30/2010 od 07.05.2010. godine), Agencija će na svom sajtu objavljivati spisak rešenja o izmeni ili dopuni upisa u Registar medicinskih sredstava.