Uvoz neregistrovanih medicinskih sredstava

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, izuzetno, radi zaštite života i zdravlja pacijenata, na zahtev zdravstvene ustanove, može odobriti uvoz medicinskih sredstava koja nisu u postupku dobijanja dozvole za stavljanje u promet, samo u slučajevima kada ne postoji nijedan proizvod iste ili srodne namene koji poseduje dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a prema Pravilniku o uslovima za uvoz lekova i medicinskih sredstava koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet (Sl. glasnik R. Srbije, br. 37/2008 i 45/2008 – ispr.).

Agencija će odmah postupati po ovom obaveštenju u postupku izdavanja odobrenja za uvoz medicinskih sredstava koja nemaju dozvolu za stavljanje u promet.