Приступ информацијама од јавног значаја

Oвлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије су

Спец.фарм. Младен Богдановић

Тел.: (+381 11) 3951-169

Факс: (+381 11) 3951-181

info@alims.gov.rs


и

дипл. прав. Бранислав Вујовић

Тел.: (+381 11) 3951-191

Факс: (+381 11) 3951-181

info@alims.gov.rs

 

  Упутство за приступ информацијама од јавног значаја

  Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја