is_valid) {
// What happens when the CAPTCHA was entered incorrectly
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

Нисте исправно унели две речи које служе као анти-СПАМ заштита.
Молимо, вратите се назад и попуните формулар.

“;

} else {
// Your code here to handle a successful verification

$insertSQL = sprintf(“INSERT INTO postavite_pitanje (ime, email, adresa, telefon, mesto, tekst) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s)”,
GetSQLValueString($_POST[‘ime’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[’email’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[‘adresa’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[‘telefon’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[‘mesto’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[‘tekst’], “text”));

mysql_select_db($database_alims_pomocna, $alims_pomocna);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $alims_pomocna) or die(mysql_error());

$to = “korisnik@alims.gov.rs”;
$from = $_POST[’email’];
$subject = “Postavite pitanje – sajt”;

$tekst = “\r\n”;
$tekst .= “ime: “.$_POST[‘ime’].”\r\n”;
$tekst .= “email: “.$_POST[’email’].”\r\n”;
$tekst .= “adresa: “.$_POST[‘adresa’].”\r\n”;
$tekst .= “telefon: “.$_POST[‘telefon’].”\r\n”;
$tekst .= “mesto: “.$_POST[‘mesto’].”\r\n”;
$tekst .= “\r\n”;
$tekst .= “pitanje: “.$_POST[‘tekst’].”\r\n”;
$tekst .= “\r\n”;
$tekst .= “\r\n”;

$body = $tekst;

$SMTPMail = new SMTPClient ($SmtpServer, $SmtpPort, $SmtpUser, $SmtpPass, $from, $to, $cc, $subject, $body);
$SMTPChat = $SMTPMail->SendMail();

echo “

“;
echo “

Поставите питање

“;
echo “

Поштовани, хвала Вам што сте попунили наш упитник. Ваше питање ће бити прослеђено одговарајућој службу У Агенцији за лекове и медицинска средства. Очекивано време за одговор је 2 радна дана. Агенција задржава право да Ваше питање искористи за своју \”Најчешће постављана питања\” страницу. Контакт подаци које сте оставили приликом постављања питања ће бити третирани у складу са политиком приватности.

“;

}
} else {
?>

Поставите питање