Организација и ресурси

Организација

У Агенцији за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), ради обављања сродних, међусобно повезаних послова, постоје:

 • Канцеларија директора
 • Управљање квалитетом
 • Група за регулаторне послове
 • еРазвој и управљање ИТ
 • Национална контролна лабораторија
 • – Физичко-хемијска лабораторија
  – Инструментална лабораторија
  – Микробиолошка лабораторија – Batch release
  – Фармаколошка лабораторија – Виваријум

 • Одељење за управљање квалитетом и подршку
 • Ветеринарски сектор
 • Национални центар за информације о лековима и медицинским средствима
 • Центар за хумане лекове
 • – Сектор за издавање дозвола
  – Сектор за процену ефикасности и безбедности лека
  – Фармацеутски сектор
  – Сектор за клиничка испитивања
  – Национални центар за фармаковигиланцу

 • Центар за подршку
 • – Финансијски сектор
  о Одсек за рачуноводствене послове
  о Одељење за комерцијалне послове и јавне набавке
  – Административни сектор
  о Одељење за правне и опште послове
  о Служба за пријем захтева за контролу хуманих и ветеринарских лекова и медицинских средстава, других захтева и послове писарнице

 • Сектор за медицинска средства

Управни одбор АЛИМС-а

Управни одбор АЛИМС чине:

ПРЕДСЕДНИК Спец. др. мед. Шепетковски Александар
КЦС, Београд
ЧЛАНОВИ Проф. др Нинковић Драган
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију “ФАСПЕР”, Београд
Проф. др. Максимовић В. Живан
Београд
Доц. др. Драгаш Марко
КЦС, Београд
Спец. др. мед. Чебеџић Рајко
Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Стручна тела АЛИМС-a

АЛИМС такође има следећа стручна тела које чине експерти, сарадници АЛИМС:

 • Комисија за стављање у промет хуманих лекова
 • Комисија за стављање у промет ветеринарских лекова
 • Комисија за стављање у промет медициских средстава
 • Комисија за процену клиничких испитивања хуманих лекова
 • Комисија за процену безбедности лекова и медицинских средстава
 • Комисија за хомеопатске лекове
 • Комисија за фармаковигиланцу ветеринарских лекова
 • Комисија за процену клиничких испитивања ветеринарских лекова
 • Комисија за стављање у промет традиционалних лекова
 • Комисија за стављање у промет радиофармацеутских лекова

Шема унутрашње организације

Људски ресурси

Одговорну, сложену и разноврсну делатност Агенције за лекове и медицинска средства Србије обавља квалификовано, стручно и искусно особље. АЛИМС се, у својој кадровској политици труди да, када је у питању старосна структура кадрова, буду заступљене све три старосне категорије: мудрост искусних стручњака, иновативна младост и снага зрелости.

У 2019. години Агенција за лекове и медицинска средства Србије има 173 запослених.

Просторни ресурси

Активности у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије одвијају се у два објекта – старој згради, која је припадала Заводу за фармацију Србије и новом објекту, чија је изградња финансирана из пројекта Европске агенције за реконструкцију.

Све лабораторије у оквиру Националне контролне лабораторије АЛИМС су реновиране тако да одговарају најстрожијим светским захтевима у области контроле квалитета, што се нарочито односи на Микробиолошку лабораторију, односно стерилни блок ове лабораторије.

Опрема

Агенција за лекове и медицинска средства Србије располаже најсавременијом опремом, неопходном како за контролу квалитета лекова и медицинских средстава, тако и за информатичку подршку свим процесима који се у АЛИМС-у обављају. Неопходне квалификације и калибрације опреме, као и процеси заштите података на рачунару се редовно обављају, према дефинисаним плановима.