ARHIVA – СПИСАК МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА (по годинама)2017. ГОДИНА

2016. ГОДИНА

2015. ГОДИНА

2014. ГОДИНА

2005/2008. ГОДИНА

 Р.бр.  Број Сл.гласника  Датум објављивања
у Сл.гласнику
 Период    
 1  82/2005  27.09.2005  01.01.2005-01.09.2005  
 2  12/2006  10.02.2006  02.09.2005-31.12.2005    
 3  47/2006  02.06.2006  02.12.2005-31.12.2005    
 4  65/2006  28.07.2006  01.01.2006-31.03.2006.    
 5  105/2006  21.11.2006  01.04.2006.31.05.2006.    
 6  13/2007  04.02.2007  01.06.2006.-30.11.2006    
 7  13/2007  04.02.2007  01.06.2006.-30.11.2006    
 8  14/2007  06.02.2007  01.06.2006.-30.11.2006    
 9  14/2007  06.02.2007  01.06.2006.-30.11.2006    
10  19/2007  19.02.2007  01.06.2006.-30.11.2006    
 11  83/2007  11.09.2007  27.12.2006.- 31.01.2007    
 12  84/2007  14.09.2007  30.11.2006. – 27.12.2006    
 13  115/2007  11.12.2007.  01.02.2007.- 30.04.2007.    
 14  51/2008  12.05.2008.  01.05.2007.- 15.07.2007.    
 15  55/2008  27.05.2008.  16.07.2007.- 30.09.2007.    

Поштовани, на страници Претрага је постављена пробна верзија базе података о медицинским средствима регистрованим у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије.