Рекламације

Клијенти Агенције за лекове и медицинска средства Србије могу пријавити рекламацију на излазна документа Агенције искључиво у писаном облику.

Захтев за рекламацију се доставља на меморандуму фирме, уз адекватан опис о каквој рекламацији је реч. Клијенти су у обавези да уз захтев за рекламацију доставе и оригинални документ на који се рекламација односи. У противном, Агенција неће бити у могућности да изврши одговарајуће измене и да изда кориговани документ.

Захтев за рекламацију се подноси у Писарницу Агенције, уз напомену „за директора за управљање квалитетом“.