Претраживање одобрених клиничких испитивања

Назив кл. испитивања:
   
Назив болести:
   
Број протокола:
   
Спонзор:
   
Носиоци испитивања:
   
Број решења:
   
Датум решења:
 

Датум ажурирања: 13.08.2021.