Претраживање лекова који садрже психоактивне супстанце

Назив лека:
   
Генерички назив лека:
   
Произвођач лека:
   
Носиоци дозвола:
   
Режим издавања:
   
АТЦ шифра:
   
ЈКЛ:
   
Број решења:
   
Датум решења:
   
 

Датум ажурирања: 11.12.2018.