Комисија

Распоред седница Комисије за клиничка испитивања


Датум комисије

Место одржавања

Дневни ред

Напомена

07.03.2018.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
04.04.2018.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
09.05.2018.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
06.06.2018.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
06.07.2018.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
08.08.2018.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
04.09.2018.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
03.10.2018.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
07.11.2018.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
05.12.2018.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.