РАДНО ВРЕМЕ ПИСАРНИЦЕ

Врста захтева

Време пријема

Пријем документације за хумане и ветеринарске лекове

12h – 14h

Пријем узорака за контролу

9h – 12h

Пријем захтева за допуну документације

8h – 12h

Пријем захтева за увоз лекова

8h – 12h

Пријем опште документације

8h – 14h

Пријем захтева за клиничка испитивања

8h – 15h

Издавање докумената

9h – 14h

Контакт

в.д. директора
Спец. др. мед. Саша Јаћовић
Тел.: (+381 11) 3951-107

КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА – МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА, ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
Mр фарм. Павле Зелић
Oвлашћено лице за поступање по захтеву
за слободан приступ информацијама од јавног значаја
pavle.zelic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-139
Факс: (+381 11) 3951-181

КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА – ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР
Кристина Денчић
kristina.dencic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-107 Факс: (+381 11) 3951-181

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Одлука АЛИМС-а
Снежана Илић
snezana.ilic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-104

Управљање квалитетом

Управљање квалитетом

Директор
Мр фарм. Јелена Рајић
jelena.rajic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-160

еРазвој и управљање ИТ

еРазвој и управљање ИТ

Руководилац
др сци. спец. Татјана Стојадиновић
tatjana.stojadinovic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-175 Факс: (+381 11) 3951-147

Група за регулаторне послове

Група за регулаторне послове

Тел.: (+381 11) 3951–183; (+381 11) 3951-192

У Групи за регулаторне послове телефонски разговори са странкама се обављају сваког радног дана у периоду 11h – 12h

Руководилац
Дипл.прав. Јована Милутиновић Бодирога
jovana.milutinovic.bodiroga@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-183

Братислав Пејовић
Oвлашћено службено лице за обезбеђивање приступа службеним евиденцијама Агенције као и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција у Агенцији
Е-маил: sluzbene.evidencije@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951–183

Национална контролна лабораторија

Национална контролна лабораторија

Руководилац
Mр фарм. спец. Борис Бојић
boris.bojic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-102

Физичко-хемијска лабораторија

Начелник
др сци. Жарко Јовић
zarko.jovic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-124

Инструментална лабораторија

Начелник
др сци. Александра Ђурђевић
aleksandra.djurdjevic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-116

Микробиолошка лабораторија, BATCH RELEASE

Начелник
др мед. спец. Рајко Чебеџић
rajko.cebedzic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-118

Фармаколошка лабораторија, ВИВАРИЈУМ

Начелник
мр сци. Божидар Ђукић
bozidar.djukic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-121

Одељење за управљање квалитетом и подршку

Начелник
мр сци. Олга Савковић
olga.savkovic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-144

Национални центар за информације о лековима и медицинским средствима

Национални центар за информације о лековима и медицинским средствима

nci@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-169; (+381 11) 3951-163 Факс: (+381 11) 3951-131

Руководилац
Мр пх. спец. Софија Врцељ Јовановић
sofija.vrcelj@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-153

Центар за хумане лекове

Центар за хумане лекове

Руководилац
Дипл. фарм. Јадранка Мирковић
jadranka.mirkovic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-127 Факс: (+381 11) 3951-131

Фaрмацеутски сектор

Руководилац
Дипл. фарм. спец. Ивана Џунић
ivana.dzunic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-171

Сектор за процену ефикасности и безбедности лека

Руководилац
Др мед. Добрила Бојовић
dobrila.bojovic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-134

Сектор за издавање дозвола

Руководилац
Мр фарм. Владан Савић
vladan.savic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-180 Факс: (+381 11) 3951-147

Сектор за клиничка испитивања

Руководилац
Др сц. Данка Тешић
danka.tesic@alims.gov.rs
Тел.: +381 11 3951- 117

Национални центар за фармаковигиланцу

ncf@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-145 Факс: (+381 11) 3951-130

Руководилац
Дипл. фарм. спец. Ивана Јовић
ivana.jovic@alims.gov.rs

Тел.: (+381 11) 3951-130


Центар за подршку

Извршни директор за подршку

Мастер екон. Марија Хорват
marija.horvat@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-114 Факс: (+381 11) 3951-181

Финансијски сектор

Руководилац
Дипл. екон. Светлана Николић
svetlana.nikolic@alims.gov.rs
Тел. (+381 11) 3951-197

Одсек за рачуноводство

Шеф
Светлана Јовковић
svetlana.jovkovic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-188; (+381 11) 3951-141 Факс: (+381 11) 3951-131

Одељење за комерцијалне послове

Шеф
Дипл. екон. Предраг Јовковић
predrag.jovkovic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-198
Факс: (+381 11) 3951-131

Административни сектор

Руководилац
Дипл. правник Драган Матић
dragan.matic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-112 Факс: (+381 11) 3951-131

Служба за пријем захтева за контролу хуманих и ветеринарских лекова и медицинских средстава, других захтева и послове писарнице

Шеф
Мастер менаџер Марина Мрвић
marina.mrvic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-110 Факс: (+381 11) 3951-131

Одељење за правне и опште послове

Начелник
Дипл.правник Бранислав Вујовић
branislav.vujovic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-110 Факс: (+381 11) 3951-131

Ветеринарски сектор

Ветеринарски сектор

veterinarski.sektor@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-156; (+381 11) 3951-157 Факс: (+381 11) 3951-147

Руководилац
др сци. Гордана Жугић
gordana.zugic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-168

Сектор за медицинска средства

Сектор за медицинска средства

Тел.: (+381 11) 3951-158; (+381 11) 3951-199 Факс: (+381 11) 3951-158

Руководилац
Мр фарм. Александра Вујачић Симић
aleksandra.vujacic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-159