Публикације

Упутство
Упутство за надзор
над нежељеним догађајима
након имунизације
ПРЕГЛЕД
Брошура за пацијенте
Пријављивање нежељених реакција
– Водич за пацијенте
ПРЕГЛЕД
Брошура:
Безбедна примена лекова
– Водич за откривање и пријављивање
нежељених реакција на лекове
ПРЕГЛЕД