Електронска огласна табла

На основу члана 78. (Јавно достављање) Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у актe може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08 до 15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.

ДОКУМЕНТА

Број предмета и датум

515-02-02534-2017-7-008 објављено дана 09.01.2018.
515-02-02535-2017-7-008 објављено дана 09.01.2018.
515-02-02536-2017-7-008 објављено дана 09.01.2018.
515-00-01740-2017-004 објављено дана 04.01.2018.
515-00-05106-2017-2-004 објављено дана 04.01.2018.
515-02-01314-17-001 објављено дана 04.01.2018.
515-01-01958-2017-4-004 објављено дана 03.01.2018.
515-02-02168-2017-7-005 објављено дана 03.01.2018.
515-04-01369-2017-4-005 објављено дана 26.12.2017.
515-02-02180-2017-7-005 објављено дана 26.12.2017.
515-02-02073-2017-7-009 објављено дана 18.12.2017.
323-01-00475-2017-6-006 објављено дана 18.12.2017.
515-02-02619-2017-7-003 објављено дана 08.12.2017.
323-01-00431-2017-6-006 објављено дана 06.12.2017.
323-01-00430-2017-6-006 објављено дана 06.12.2017.
515-01-00315-2014-4-004 објављено дана 27.11.2017.
515-02-02073-2017-7 објављено дана 27.11.2017.
515-02-02255-2017-7-004 објављено дана 27.11.2017.
515-02-02258-2017-7-004 објављено дана 27.11.2017.
5-2006-1400-01-028 објављено дана 27.11.2017.
515-07-02398-2017-4 објављено дана 20.11.2017.
515-02-02324-2016-7 објављено дана 20.11.2017.
515-02-01943-2017-7-005 објављено дана 20.11.2017.
515-02-01509-2017-7 објављено дана 20.11.2017.
515-02-01843-2017-7-008 објављено дана 16.11.2017.
515-01-02147-2015-4 објављено дана 13.11.2017.
515-00-00432-2017-1 објављено дана 13.11.2017.
012-00-00038-2017-9-003 објављено дана 13.11.2017.
515-02-02471-2017-4-005 објављено дана 10.11.2017.
515-01-02933-2017-4-005 објављено дана 06.11.2017.
515-02-02471-17-004 објављено дана 06.11.2017.
515-02-01746-2017-7-006 објављено дана 30.10.2017.
515-02-03101-2017-7 објављено дана 24.10.2017.
515-02-03843-2016-7-007 објављено дана 17.10.2017.
515-02-01832-2017-7 објављено дана 13.10.2017.
515-02-01843-2017-7 објављено дана 13.10.2017.
515-01-03800-2017-4 објављено дана 11.10.2017.
515-01-03799-2017-4 објављено дана 11.10.2017.
515-02-02850-2017-005 објављено дана 10.10.2017.
Уговор-772 објављено дана 09.10.2017.
515-09-00164-2017-3-007 објављено дана 06.10.2017.
515-09-00162-2017-3-007 објављено дана 06.10.2017.
515-09-00161-2017-3-006 објављено дана 06.10.2017.
515-02-01050-2017-7-010 објављено дана 03.10.2017.
515-02-02307-2017-7-004 објављено дана 27.09.2017.
515-02-01652-2017-7-008објављено дана 19.09.2017.
515-01-04923-2014-4-011објављено дана 15.09.2017.
515-02-01040-2017-7-010 објављено дана 13.09.2017.
515-02-01952-2017-7-003 објављено дана 13.09.2017.
515-02-02307-2017-7-003 објављено дана 13.09.2017.
515-02-01460-2017-7-007 објављено дана 11.09.2017.
515-07-01137-17-1објављено дана 11.09.2017.
515-02-01652-2017-7-007објављено дана 11.09.2017.
515-02-01509-2017-7-005објављено дана 11.09.2017.
515-02-01579-2017-7објављено дана 11.09.2017.
02-839 објављено дана 05.09.2017.
515-00-01404-2017-9-002 објављено дана 05.09.2017.
515-01-00367-2017-9-006 објављено дана 29.08.2017.
515-00-02161-2017-9-003 објављено дана 29.08.2017.
515-02-03510-2016-7-010 објављено дана 29.08.2017.
515-01-04923-2014-4-010 објављено дана 29.08.2017.
515-01-01637-2014-4-003 објављено дана 29.08.2017.
515-02-00662-2017-7-005 објављено дана 22.08.2017.
515-02-00642-2017-7 објављено дана 21.08.2017.
515-01-00646-2016-4-026 објављено дана 21.08.2017.
515-01-00599-2015-4-010 објављено дана 21.08.2017.
515-01-00960-2015-4-009 објављено дана 21.08.2017.