Писмо здравственим радницима о повећаном ризику од неуспеха лечења и повећаном ризику за пренос ХИВ инфекције са мајке на дете услед изложености ниским вредностима дарунавира и кобицистата током другог и трећег триместра трудноће

Представништво Janssen Cilag Kft, Београд, носилац дозволе за лекове ▼ REZOLSTA i Prezista, у сарадњи са Европском Агенцијом за лекове (ЕМА) и Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), жели да Вас обавести о следећем:

    Сажетак

• Терапију комбинацијом дарунавир/кобицистат не треба започињати током трудноће.
• Жене које остану трудне док су на терапији фиксном комбинацијом дарунавир/кобицистат треба превести на алтерантивни режим: алтернативом се може сматрати фиксна комбинација дарунавир/ритонавир.
• Ово је услед чињенице да су фармакокинетички подаци показали ниске вредности изложености дарунавира и кобицистата током другог и трећег триместра трудноће.
• Ниска изложеност дарунавиру може бити повезана са повећаним ризиком од неуспеха лечења и са повећаним ризиком за пренос ХИВ инфекције са мајке на дете.

Текст писма здравственим радницима можете погледати ОВДЕ .

Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области “Фармаковигиланца-Пријављивање нежељених реакција на лекове” .