Упутство за подношење захтева за измену носиоца уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава

У функционалној области РЕГУЛАТИВА / Медицинска средства објављено је упутство за подношење захтева за измену носиоца уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава.

Објављено у категорији: Вести