Обавештење

Обавештавају се носиоци уписа медицинских средстава у Регистар медицинских средстава да је у функционалној области Pегулатива/Медицинска средства постављен ажуриран Образац за промотивни материјал за медицинско средство, у складу са одредбама чл. 9. и чл. 103. Закона о управном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 18/2016), као и у складу са решењем којим се издаје дозвола за лек за сваки фармацеутски облик.