Информације о лековима и медицинским средствима у ванредном стању

Поводом ванредне ситуације изазване елементарним непогодама, а у складу са координацијом у сфери обезбеђивања јавног здравља, Агенција за лекове и медицинска средства Србије објављује контакт телефон за све којима су потребне информације о лековима и медицинским средствима из надлежности Агенције у периоду трајања ванредног стања: 00381 (0)69 22 33 741.