Повлачење лека из промета – Seroxat, film tablete 30x20mg

У делу Хумани лекови постављено је важно обавештење за лек Seroxat, film tablete 30×20 mg које се односи на повлачење лека из промета.