Одступање од стандарда квалитета лека Levomax, филм таблете 10×500 mg