Симпозијум “Истраживања у области лекова и медицинских средстава и умрежавање”, Вршац, 15-16. новембар 2013.

Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) и Групација домаћих произвођача лекова, под покровитељством Министарства здравља Републике Србије, организују симпозијум “Истраживања у области лекова и медицинских средстава и умрежавање”, у Вршцу 15 – 16. новембра 2013. године у Конгресно-музичкој дворани Centra Millennium AD. Скуп се одржава уз подршку Удружења за унапређивање клиничких испитивања – КЛИНИС и Удружења произвођача иновативних лекова – ИНОВИА.

Симпозијум је намењен стручњацима укљученим у процес клиничких испитивања лекова и медицинских средстава, носиоцима дозволе за стављање лека у промет, носиоцима уписа у Регистар медицинских средстава и представницима регулаторних тела и универзитета.

Теме симпозијума ће бити нова ЕУ регулатива у области клиничких испитивања, улога Министарства здравља и АЛИМС у области клиничких испитивања, студије биоеквиваленције, нови аспекти фармаковигиланце у Србији и Европи, етички аспекти и контрола клиничких испитивања, умрежавање и практични аспекти електронског пословања АЛИМС-а, примена eCTD-а и eTMF-а, процена претклиничке и клиничке документације у процесу издавања дозволе за лек, вигиланца и клиничка испитивања медицинских средстава, и друге.

Молимо вас да се за све информације о пријави учешћа обратите техничком организатору симпозијума: Centar Millennium AD (детаљније)

Centar Millennium AD
Туристичка агенција “Millennium Travel”
Омладински трг 17, 26300 Вршац
Телефони:
013/800 307 Jelena Karčakovski, Lana Milovanović
013/800 336 Vladan Majstorović
Факс: 013/800 316
e-mail: millenniumt@hemo.net
www.millennium.rs
Објављено у категорији: Вести