Обавештење о подношењу захтева у електронској форми за упис, измену, допуну и обнову уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава

Увођењем новог информационог система у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, обавештавамо Вас да је, од 17. јануара 2011.год., приликом подношења захтева за упис, измену, допуну или обнову уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава, поред одштампане папирне форме захтева и пропратне документације, неопходно доставити и у електронској форми (CD или било који други електронски медијум (USB) и сл.), следећу документацију:

1) испуњени део обрасца који се односи на упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава за одговарајућу категорију, односно класу медицинског средства (Образац 1 и Додатак 1);

2) упутство за употребу на страном језику за медицинска средства страног порекла и предлог упутства за употребу медицинског средства страног и домаћег порекла на српском језику потписаног од стране клиничког лекара.