Обавештење о захтевима за увоз лекова који немају дозволу за лек

Захтеве за увоз лекова који немају дозволу за лек, односно увоз медицинских средстава који нису уписани у Регистар медицинских средстава, Агенција ће решавати према чл. 141 и 195. Закона о лековима и медицинским средствима (“Службени гласник РС”, број 30/10), па вас посебно овим путем упознајемо са текстом одредаба важећег закона који ће се примењивати у поступку решавања ваших захтева.

  Упутство о увозу