Објављено је писмо здравственим радницима о ризику од тромбозе, укључујући церебрални инфаркт, након наглог прекида терапије анагрелидом.