Обавештавамо Вас да је Агенција за лекове и медицинска средства Србије објавила нове електронске услуге (еУслуге) на порталу eUprava којем можете приступити и преко портала АЛИМС-а .
Услуге су намењене искључиво за правна лица и представљају део пројекта “еПодношење захтева клијената”, који је имплементиран у сарадњи са Дирекцијом за еУправу Републике Србије. Наведене еУслуге омогућавају Вам да:
– електронски закажете термин за лично подношење захтева и пратеће документације
– електронским путем поднесете захтев и пратећу документацију у електронском облику