Представништво GlaxoSmithKline, носилац дозволе за лек Votrient® (пазопаниб) у
сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС),
обавештава здравствене раднике о важним променама у учесталости праћења
серумских параметара функције јетре код пацијената који су лечени леком
Votrient®.
Препоруке за здравствене раднике:
•Праћење серумских параметара функције јетре током првих 9 недеља
терапије би требало да се спроводи чешће него што је претходно препоручено.
•Испитивање серумских параметара функције јетре треба обавити пре
почетка лечења пазопанибом и поновити у трећој, петој, седмој и деветој
недељи лечења.
•Накнадна испитивања би требало обавити у трећем и четвртом месецу
терапије и након тога периодично, по клиничкој препоруци.
•У случају да су серумске вредности ензима јетре повишене, требало би
интензивирати праћење параметара функције јетре, односно размотрити
могућност привременог или трајног прекида примене терапије пазопанибом,
како је описано у одељку 4.4 одобреног Сажетка карактеристика лека.
Писмо здравственим радницима можете погледати овде.
Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене
реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а, у складу са
Законом о лековима и медицинским средствима и Правилником о начину
пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове. Образац и
поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области
„Фармаковигиланца-Пријављивање нежењених реакција на лекове“.