Informacije – pacijenti i javnost

 • 5. MEDRAT kongres
  11.04.2017.

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) je učestvovala na 5. nacionalnom kongresu racionalne terapije u medicini sa međunarodnim i interaktivnim učešćem koji je održan od 6. do 8. aprila 2017. godine, u Hotelu “Šumarice” u Kragujevcu u organizaciji Medicinskog društva za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT).

  ALIMS je bila pokrovitelj kongresa uz Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Klinički centar Kragujevac, a takođe je podržala kongres kroz učešće dva predavača, Prof. dr Veselu Radonjić koja je održala predavanje na temu „Potrošnja psihotropnih lekova u Srbiji“ i dipl. farm-spec. Jelene Mitrašinović koja je prezentovala „Ograničenja u primeni registrovanih lekova zbog ozbiljnih neželjenih dejstava: iskustva ALIMS-a“ (autor rada i dipl. farm-spec. Ivana Jović) kao i učešće delegata ALIMS.

  Direktor ALIMS Spec.dr.med. Saša Jaćović je u obraćanju skupu istakao saradnju sa organizacijama i udruženjima u zdravstvu i kako je cilj ALIMS bliži kontakt sa zdravstvenim profesionalcima, a da je prema zakonu o lekovima jedna od uloga ALIMS i da promoviše racionalnu upotrebu lekova zbog čega je podržala ovaj skup. U tom smislu, istakao je Dr Jaćović jako su korisne i publikacije ALIMS, naročito nedavno objavljeno kapitalno izdanje – Farmakoterapijski vodič 6, o kojem, kao i drugim knjigama koje izdaje ALIMS (Nacionalni registar lekova, Promet i potrošnja lekova) su učesnici kongresa mogli detaljno da se informišu tokom njegovog trajanja.

 • Nacionalni registar lekova – NRL 2017
  31.03.2017.

  U okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima u obliku prikladnog stručnog vodiča.

  Pregledu Nacionalnog registra lekova – NRL 2017, u elektronskoj formi, možete pristupiti preko naslovne strane sajta, kao i preko funkcionalne oblasti O Agenciji/Publikacije

 • Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva IMMULITE 2000 Intact PTH
  02.03.2017.

  Proizvođač Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited, Glyn Rhonwy, LIanberis, Gwynedd, Velika Britanija, je izdao Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva IMMULITE 2000 Intact PTH – Imunohemija, hormoni, koštane i mineralne metaboličke analize, kataloški broj: L2KPP6, SMN: 10381442, Lot: 320.

  Naime, utvrđeno je da kit lot-a 320, „IMMULITE 2000 Intact PTH“ testa može pokazati prosečno negativno odstupanje do 39%, pri koncentracijama iPTH < 20 pg/ml, sa serumima i „EDTA“ uzorcima pacijenata, u poređenju sa referentnim kit lotom. U tabeli je prikazano prosečno odstupanje i opseg odtupanja, pri različitim koncentracijama iPTH:

  iPTH koncentracija (pg/ml)

  Prosečno odstupanje (%) u poređenju sa referentnim kit lotom

  Primećen opseg odstupanja (%)

  <20

  -39%

  -29% do -55%

  20<50

  -22%

  0% do -49%

  50<100

  -18%

  1% do -44%

  ≥100

  -5%

  4% do -25%  Zbog svega navedenog, proizvođač se odlučio na povlačenje predmetnog lota medicinskog sredstva, iz upotrebe i sa tržišta.

  Naime, kada se desi navedeni slučaj, postoji mogućnost pogrešne interpretacije nivoa iPTH koji mogu odložiti određivanje etiologije hiperkalcemije ili hipokalcemije. Klinički uticaj će biti ublažen korelacijom sa kliničkom simptomatologijom i dodatnim dijagnostičkim laboratorijskim ispitivanjem. Proizvođač ne preporučuje pregled prethodno dobijenih rezultata.

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod IMMULITE 2000 Intact PTH, proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited, Glyn Rhonwy, LIanberis, Gwynedd, Velika Britanija, izdala Rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskog sredstva br. 515-02-02159-11-001 od 28.02.2012. godine, sa rokom važenja do 28.02.2017. godine. Nosilac Rešenja o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskog sredstva je preduzeće Interlab exim d.o.o., Beograd, Birčaninova 19, Beograd.

  Pismo obaveštenja proizvođača o dobrovoljnom povlačenju sa tržišta medicinskog sredstva IMMULITE 2000 Intact PTH – Imunohemija, hormoni, koštane i mineralne metaboličke analize, možete pregledati ovde .


Prikaži još obaveštenja