Информације – пацијенти и јавност

 • Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства IMMULITE 2000 Intact PTH
  02.03.2017.

  Произвођач Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited, Glyn Rhonwy, LIanberis, Gwynedd, Velika Britanija, је издао Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства IMMULITE 2000 Intact PTH – Imunohemija, hormoni, koštane i mineralne metaboličke analize, kataloški broj: L2KPP6, SMN: 10381442, Lot: 320.

  Наиме, утврђено је да кит лот-а 320, „IMMULITE 2000 Intact PTH“ теста може показати просечно негативно одступање до 39%, при концентрацијама iPTH < 20 pg/ml, са серумима и „EDTA“ узорцима пацијената, у поређењу са референтним кит лотом. У табели је приказано просечно одступање и опсег одтупања, при различитим концентрацијама iPTH:

  iPTH концентрација (pg/ml)

  Просечно одступање (%) у поређењу са референтним кит лотом

  Примећен опсег одступања (%)

  <20

  -39%

  -29% до -55%

  20<50

  -22%

  0% до -49%

  50<100

  -18%

  1% до -44%

  ≥100

  -5%

  4% до -25%  Због свега наведеног, произвођач се одлучио на повлачење предметног лота медицинског средства, из употребе и са тржишта.

  Наиме, када се деси наведени случај, постоји могућност погрешне интерпретације нивоа iPTH који могу одложити одређивање етиологије хиперкалцемије или хипокалцемије. Клинички утицај ће бити ублажен корелацијом са клиничком симптоматологијом и додатним дијагностичким лабораторијским испитивањем. Произвођач не препоручује преглед претходно добијених резултата.

  Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ IMMULITE 2000 Intact PTH, произвођача Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited, Glyn Rhonwy, LIanberis, Gwynedd, Velika Britanija, издала Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинског средства бр. 515-02-02159-11-001 од 28.02.2012. године, са роком важења до 28.02.2017. године. Носилац Решења о упису медицинског средства у Регистар медицинског средства је предузеће Interlab exim d.o.o., Beograd, Birčaninova 19, Beograd.

  Писмо обавештења произвођача о добровољном повлачењу са тржишта медицинског средства IMMULITE 2000 Intact PTH – Imunohemija, hormoni, koštane i mineralne metaboličke analize, можете прегледати овде .


 • Обавештење о медицинском средству Multiplate 5.0 – Platelet Function Analyzer
  02.03.2017.

  Произвођач Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116, D-68305 Mannheim, Nemačka, је издао Обавештење о медицинском средству Multiplate 5.0 – Platelet Function Analyzer – Analizator za hematologiju, kataloški broj: 06675069001.

  Софтвер Multiplate® анализатора садржи функцију која омогућава да референтни опсег и циљни опсег буду приказани у облику хоризонталних графичких трака. Када је ова функција омогућена, резултат узорка ће бити приказан као црна вертикална линија у оквиру референтног/циљног опсега графичких трака, да би показао свој положај у односу на подешене опсеге. Када се штампају резултати узорка, графичке траке и линије резултата узорка ће такође бити штампане.
  Уобичајено, подешавање штампања за величину папира и оријентацију су постављени на „A4“ формат и усправно постављен папир („Portrait“). Када крајњи корисник промени подешавање штампања на величину папира било која друга осим „A4“ формат и положену оријентацију штампања („Landscape“), у том случају положај линије резултата приказан у оквиру графичке траке референтног опсега и циљног опсега може бити нетачан. Погрешно графичко представљање линије резултата и референтних и циљних опсега је услед грешке у софтверу, која ће бити исправљена са новом верзијом софтвера, чије се пуштање у промет предвиђа за други квартал 2017. године. Овај проблем се јавља само кад се резултат штампа одмах после мерења резултата. Штампање резултата користећи архивиране резултате не изазива овај проблем.

  У клиничким ситуацијама тачни подаци од стране бројчаних резултата и тачно визуелно представљање резултата је суштинско, и неуспеси могу довести до медицинских ризика по пацијента. Због наведеног, произвођач се одлучио на спровођење Безбедносно корективне мере у смислу издавања Обавештења које садржи посебна упутства у вези са руковањем медицинским средством, којим саветује кориснике да, док се не пусти у промет нова верзија софтвера, корисник користи само „A4“ формат папира и усправну оријентацију за штампање резултата, а уколико нема „A4“ формат папира, да искључи функцију графичког приказа референтног опсега и циљног опсега.

  Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ Multiplate 5.0 – Platelet Function Analyzer – Analizator za hematologiju, kataloški broj: 06675069001, произвођача Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116, D-68305 Mannheim, Nemačka, издала Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинског средства бр. 515-02-02650-13-001 од 06.02.2014. године, са роком важења до 06.02.2019. године. Носилац Решења о упису медицинског средства у Регистар медицинског средства је предузеће ROCHE D.O.O., Beograd, Milutina Milankovića 11a.

  Писмо обавештења произвођача о добровољном повлачењу са тржишта медицинског средства Multiplate 5.0 – Platelet Function Analyzer – Analizator za hematologiju, можете прегледати овде .

 • Водич за наставнике „ОТВОРЕНИ УМОВИ, СЛОБОДНИ УМОВИ – Не бити лак плен за фалсификоване лекове и сличне опасне лекове“.
  10.01.2017.

  На основу сарадње Европскoг директората за квалитет лекова и бригу о здрављу и Агенције за лекове и медицинска средства Србије из штампе је изашао психолошко-педагошки концептуални водич за наставнике под називом „ОТВОРЕНИ УМОВИ, СЛОБОДНИ УМОВИ – Не бити лак плен за фалсификоване лекове и сличне опасне лекове“.

  Ова брошура садржи низ практичних упутстава о томе како заштитити јавно здравље од фалсификованих медицинских производа и сличних опасних злочина. Припремљена је у оквиру програма активности које обавља Комитет експерата за смањење јавно здравствених ризика које представља фалси¬фиковање медицинских производа и слични злочини, уз координацију Европског директората за квалитет лекова и бригу о здрављу Савета Европе.

  Брошура има за циљ да информише, пружи концепт заснован на интерак¬тивном приповедању за обуку и образовање у школи и подстакне модел понашања избегавања фалсификованих медицинских производа и сличних злочина. Ризични произиводи који су обрађени су средства за допинг, појачивачи менталних и физичких капацитета или пак седативи, илегална средства за мршављење, илегални лекови, и лекови који се продају илегалним каналима дистрибуције. Циљне групе укључују децу и адолесценте, наставнике, родитеље, старатеље, тренере, социјалне раднике/волонтере у омладинским организаци¬јама и друге заинтересоване стране.

  Детаљније о публикацији и преглед водича погледајте ОВДЕ

Прикажи још обавештења